ر جزیره ای به نام Heimaey در جنوب ایسلند صخره ای به شکل فیل غول پیکر وجود دارد که خرطوم خود را به درون آب دریا فرو برده است. Haimaey بزرگترین جزیره در مجمع الجزایر Vestmannaeyjar است که از نظر زمین شناسی بسیار غنی می باشد که توسط آتشفشان تشکیل یافته است ...

ر جزیره ای به نام Heimaey در جنوب ایسلند صخره ای به شکل فیل غول پیکر وجود دارد که خرطوم خود را به درون آب دریا فرو برده است. Haimaey بزرگترین جزیره در مجمع الجزایر Vestmannaeyjar است که از نظر زمین شناسی بسیار غنی می باشد که توسط آتشفشان تشکیل یافته است. این صخره به شکل فیل یکی از جاذبه های دیدنی این جزیره است که از بازالت آتشفشان تشکیل...ر جزیره ای به نام Heimaey در جنوب ایسلند صخره ای به شکل فیل غول پیکر وجود دارد که خرطوم خود را به درون آب دریا فرو برده است. Haimaey بزرگترین جزیره در مجمع الجزایر Vestmannaeyjar است که از نظر زمین شناسی بسیار غنی می باشد که توسط آتشفشان تشکیل یافته است. این صخره به شکل فیل یکی از جاذبه های دیدنی این جزیره است که از بازالت آتشفشان تشکیل...